Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio projektą „Dėl leidimo rengti apie 0,57 ha teritorijos prie Lizdeikos gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu”

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio projektas „Dėl leidimo rengti apie 0,57 ha teritorijos prie Lizdeikos gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – sklypuose Lizdeikos g. 10 (kadastro Nr. 0101/0011:348), Lizdeikos g. 10C (kadastro Nr.  0101/0011:232), Lizdeikos g. 12 (kadastro Nr. 0101/0011:204) ir Lizdeikos g. 14 (kadastro Nr. 0101/0011:124) nekeičiant sklypui Lizdeikos g. 10C (kadastro Nr.  0101/0011:232) nustatyto vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti sklypų naudojimo būdus, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

11119

DARBU_PROGRAMA_Lizdeikos+g.+10,10C,+14

Potvarkio+tekstas