INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI VILNIAUS MIESTO SENAMIESČIO PIETINIO APVAŽIAVIMO TARP P. VIŠINSKIO IR AUŠROS VARTŲ G. TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 0,32 HA TERITORIJOJE

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Vilniaus miesto senamiesčio pietinio apvažiavimo tarp P. Višinskio ir Aušros Vartų g. teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 0,32 ha teritorijoje.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą 2023-09-07 Nr. 30-2028/23 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VILNIAUS MIESTO SENAMIESČIO PIETINIO APVAŽIAVIMO TARP P. VIŠINSKIO IR AUŠROS VARTŲ G. TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 0,32 HA TERITORIJOJE“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo įsakymu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, Tel.: +370 601 31184, el. p.  [email protected]

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Elektroninio+dokumento+nuorašas