Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus misto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą dėl leidimo koreguoti sklypų Tarandėje detaliojo plano sprendinius sklype Antežerių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0171:1906) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti ir nustatyti gatvių raudonąsias linijas, pertvarkyti žemės sklypą ir (ar) įsiterpusį žemės sklypą ir numatyti jo sujungimą su besiribojančiu žemės sklypu, nustatyti suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą, privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, esant poreikiui nustatyti galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano projektu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (iki 2023 m. rugsėjo 15 d. imtinai) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

Inicijavimo_programa_Antežerių_2

11074_n