Informuojame apie pradedamą rengti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Latvių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:511) inicijavimo pagrindu

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Latvių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:511) inicijavimo pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023-07-21 priėmė įsakymą Nr. 30-1683/23 „Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Latvių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:511) inicijavimo pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo įsakymu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (Įsakymo nuorašas) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra fizinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.