INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽVĖRYNO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE SĖLIŲ G. 50 (KADASTRO NR. 0101/0031:463), SĖLIŲ G. 52 (KADASTRO NR. 0101/0031:506), SĖLIŲ G. 54 (KADASTRO NR. 0101/0031:171) IR GRETIMOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Sėlių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0031:463), Sėlių g. 52 (kadastro Nr. 0101/0031:506), Sėlių g. 54 (kadastro Nr. 0101/0031:171) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą 2023-09-05 Nr. 30-2017/23 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE SĖLIŲ G. 50 (KADASTRO NR. 0101/0031:463), SĖLIŲ G. 52 (KADASTRO NR. 0101/0031:506), SĖLIŲ G. 54 (KADASTRO NR. 0101/0031:171) IR GRETIMOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo įsakymu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra juridinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Elektroninio+dokumento+nuorašas_Sėlių