Informuojame apie pradėtą rengti „Apie 4 ha teritorijos prie Moravų gatvės detalųjį planą“. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-630

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „Apie 4 ha teritorijos prie Moravų gatvės detalusis planas“, TPD Nr. K-VT-13-22-630

Planuojamos teritorijos aprašymas: 4,22 ha teritorija Rasų seniūnijoje, prie Moravų g.

Planavimo tikslas:  pakeisti sklypų ribas ir plotus sujungiant nuosavybės teise priklausančius greta esančius sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, infrastruktūros koridorius, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-29 įsakymas Nr. A30-2706/22;  2022-07-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-145/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „Vilniaus architektūros studija“  P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, tel. (85) 261 4469, el. paštas: vas@vas.lt, www.vas.lt; informacija teikiama el. paštu: daiva.rokiene@gmail.com, tel. 8 616 54006.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Detaliojo plano sprendinių koncepcija: nerengiama

SPAV: neatliekamas.

Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti:  nuo 2022-11-11 iki 2022-11-25 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės psl. https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt  TPD Nr. K-VT-13-22-630.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2022-11-18 iki 2022-11-25  plano rengėjo UAB „Vilniaus architektūros studija“ patalpose darbo dienomis 9-18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 615 72812.

Viešas svarstymas: 2022-11-25  17.15 val. plano rengėjo patalpose  P. Lukšio g. 32, IVa,  Vilnius.

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-22-630) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Nuoroda:

Sprendiniai AR

Sprendiniai PB

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ