Informuojame apie priimtą sprendimą detaliajame plane ištaisyti techninę klaidą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 12 dalimi, skelbiame informaciją apie priimtą sprendimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 30-3821/22 „Dėl apie 32,8 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintame detaliajame plane (registro Nr. T00088598) ištaisyti techninę klaidą.

Vilniaus miesto savivaldybės meras priėmė 2023-06-22 potvarkį Nr. 955-376/23 „Dėl apie 32,8 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano koregavimo taisant techninę klaidą tvirtinimo“ dėl detaliojo plano (registro Nr. T00088598) koregavimo taisant techninę klaidą: detaliojo plano sprendinių pagrindinis brėžinys papildomas sklype Šv. Stepono g. 44 (kadastro Nr. 0101/0056:0043) esančių statinių (degalinės, degalų kolonėlės su naftos produktų talpyklomis) bei skirstomųjų dujotiekio tinklų apsaugos zonomis.

Nuoroda: potvarkio nuorašas