Informuojame apie priimtą Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023-08-18 potvarkį Nr. 955-731/23 „Dėl žemės sklypo Kareivių g. 2E (kadastro Nr. 0101/0018:81) naudojimo būdo pakeitimo“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedo 5 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 30-2746 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 12, pakeisto žemės sklypo Kareivių g. 2E detaliuoju planu, sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu (T00081902) priimtas sprendimas pakeisti 5 583 (penkių tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypo Kareivių g. 2E (kadastro Nr. 0101/0018:81) prioritetinį detaliajame plane nurodytą žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą.

Su potvarkio elektroninio dokumento nuorašu galite susipažinti paspaudę nuorodą apačioje:

Elektroninio+dokumento+nuorašas