Informuojame apie priimtą Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023-09-12 potvarkį Nr. 955-871/23 „Dėl žemės sklypo Kalvarijų g. 96 (kadastro Nr. 0101/0022:301) naudojimo būdo pakeitimas“

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedo 5 punktu, Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 1200V „Dėl teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055669) sprendinių koregavimu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 30-1122/23 „Dėl teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Kalvarijų g. 96 (kadastro Nr. 0101/0022:301) inicijavimo sutarties pagrindu tvirtinimo“, priimtas sprendimas pakeisti nustatytą žemės sklypo Kalvarijų g. 96 (unikalus Nr. 0101-0022-0301, kadastro Nr. 0101/0022:301) komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą į kitą galimą minėtu detaliuoju planu nustatytą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą.

Su potvarkio elektroninio dokumento nuorašu galite susipažinti paspaudę nuorodą apačioje:

Elektroninio dokumento nuorašas