Informuojame apie pritarimą Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimo koncepcijai

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimas  (TPD Nr. K-VT-13-22-69)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypai Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7
Dokumento rengimo pagrindas: VšĮ ,, Geležinkelių logistikos parkas“ 2021-10-21 prašymas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-11-22 įsakymas Nr. A30-3792/21 „Dėl leidimo rengti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“;

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt; kontaktiniai asmenys – Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus
Planavimo iniciatorius: VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas“
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. +37060204667, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt;
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Atlikti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 ,,Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą statinių aukštį nuo žemės paviršiaus ir žemės sklypų naudojimo būdą iš susi
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimo koncepcija galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje www.vilnius.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-13-22-69)
Nuoroda:

AR_VP21-252_Logistika_2022-04-28_Koncepcija_aiškinamasis+raštas

Logistika+Eisiskiu+100++DP+_Koncepcija