Informuojame apie parengtus apie 9,8 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo žemės sklype Nr. 15 (Vaišelgos g. 88, kadastro Nr. 0101/0101:714) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo pagrindas: 2021-12-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-3931/21 „Dėl leidimo inicijuoti apie 9,8 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 15 (Vaišelgos g. 88, kadastro Nr. 0101/0101:714)“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 85 2112222, LT-09601, Vilnius, www.vilnius.lt , el. p. savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com.

Planuojama teritorija: 0,5128 ha sklypas (kadastro Nr. 0101/0101:2855), Vaišelgos g. 88, Vilniuje ir 0,0700 ha sklypas (kad. Nr. 0101/0101:2856), Vilniuje.

Nagrinėjama teritorija: apie 3,4 ha teritorija prie Vaišelgos g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:2855), Vaišelgos g. 88, naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, padalinti į šešis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų teritorijos sklypus, nustatyti užstatymo tipą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

SPAV: neprivalomas.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-394.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-01-16 iki 2023-02-01 Verkių seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-394).

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-02-01 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/84659703888?pwd=L3BkOSszbGRjNHMrcHNFQ1pNckZKZz09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 846 5970 3888

Slaptažodis: 000000

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Aiskinamasis_rastas_DPK

Brezinys_DPK

Elektroninio+dokumento+nuorašas+(5)+(1)

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ