Informuojame apie rengiamą detaliojo plano koregavimą sklypuose Levidonių g. 2 ir 4

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 34 ha teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054378) sprendinių koregavimas

Planuojamos teritorijos aprašymas: Levidonių g. 2, kadastro Nr. 0101/0157:2047 ir Levidonių g. 4, kadastro Nr. 0101/0157:2049

Planavimo pagrindas: 2022-01-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-40/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 34 ha teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Levidonių g. 2 ir 4“.
Planuojamos teritorijos adresas: Levidonių g. 2, kadastro Nr. 0101/0157:2047 ir Levidonių g. 4, kadastro Nr. 0101/0157:2049.
Nagrinėjama teritorija: Gatvėmis apribotas kvartalas, į kurį įeina planuojama teritorija (pažymėta pridedamoje schemoje).
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 852112222, LT-09601, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-742 „Dėl teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 34 ha teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054378) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklypus Levidonių g. 2 ir 4 padalinti ir nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
SPAV: nereikalingas.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-393.
Detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami: nuo 2022-11-21 iki 2022-12-16 Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt ,
projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-393).
Viešas susirinkimas vyks: nuotoliniu būdu 2022-12-16 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/83813185782?pwd=ZzBZQzIyT3dGUU1QREpuZFlaKy9RUT09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 838 1318 5782
Slaptažodis: 000000
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pridedama:
1) 2022-01-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-40/22.
2) Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti.
3) Planuojamos teritorijos riba.
4) Pagrindinis brėžinys. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai.

Nuoroda:

DPK_sprendiniu_brezinys

Skelbimas_su_priedais_2022-11-17

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ