Informuojame apie rengiamą kvartalo rytinėje Santariškių gatvės pusėje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype B. Dvariono g. 56 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 1998-04-02 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 598V patvirtintas kvartalo rytinėje Santariškių gatvės pusėje detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, 03160 Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė Gražina Meidutė.

 Planuojama teritorija: B. Dvariono g. 56, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0005:233), plotas – 0,2000 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo B. Dvariono g. 56, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0005:233) statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2023-01-16 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Verkių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

B_Dvarionio_g_56_brezinys

B_Dvariono_56_aiskinamasis_rastas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ