Informuojame apie rengiamą Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Šaltūnų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0051:67) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas, unikalus Nr. 0101-0051-0067 (kadastro Nr. 0101/0051:67), plotas 0.1170 ha, esantis adresu Šaltūnų g. 22, Lazdynų sen., Vilniaus m. sav..
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-30 įsakymas Nr. 30-2766/22 „Dėl leidimo inicijuoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Šaltūnų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0051:67) inicijavimo sutarties pagrindu“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties padalinti žemės sklypą, padalintiems žemės sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.
Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, ir MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Kęstučio g. 41A, Vilnius. Projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el.p.: andrius@archus.lt
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių viešinimas atliekamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2023-01-10 iki 2023-01-24 imtinai:
● Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-898;
● MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +370 615 28588;
● Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Erfurto g. 29, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu);
● Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).
Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-01-24, 17 val. nuotoliniu būdu. „Google Meet“ vaizdo skambučio nuoroda:
https://meet.google.com/csi-nxke-gwn
Arba surinkite numerį: ‪(LT) +370 5 204 6653‬ PIN kodas: ‪526 773 252‬#


Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-898, iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

Nuoroda:

Šaltūnų++g.22+DP+SPRENDINIAI_+-+22-12-21-Pagrindinis+brezinys+A3

Šaltūnų+g_SPRENDINIAI+22_12_21

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ