Informuojame apie rengiamą sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detalųjį planą

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detalusis planas, TPD Nr. K-VT-13-23-375.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 2,5 ha ploto žemės sklypas kadastro Nr. 0101/0165:50 Panerių seniūnijoje, Vilniuje.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A30-1251/23 „Dėl leidimo rengti sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2023 m balandžio 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-59/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemės, nustatyti žemės naudojimo būdus ir privalomuosius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-375) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

 Įsakymas Planuojama teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą