Informuojame apie rengiamą sklypo S. Stanevičiaus g. 1 detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

2023-06-06 pakeitimai: Viešas aptarimas dėl sklypo S. Stanevičiaus g. 1 detaliojo plano atšaukiamas.  Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bei apie viešo svarstymo laiką ir datą bus teikiama papildomai.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-22-941.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas S. Stanevičiaus g. 1, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0016:763).

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-10-07 Nr. 30-3220/22 Sprendimas dėl leidimo rengti sklypo S. Stanevičiaus g. 1 detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Europos a. 1, Vilnius, tel. +370 679 92646, el. paštas [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nustatyti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Darbo valandomis nuo 2023-06-05 iki 2023-06-16 projekto rengėjo patalpose UAB ,,Projektavimo sprendimai“,  Fabijoniškių seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Darbo valandomis nuo 2023-06-05 iki 2023-06-16 projekto rengėjo patalpose UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Europos a. 1, Vilnius, tel. +370 679 92646, el. paštas [email protected] ir Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24, 07102 Vilnius, [email protected] +370 526 58 905, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt), bei tpdris.lt.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Darbo valandomis nuo 2023-06-05 iki 2023-06-16 projekto rengėjo patalpose UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Europos a. 1, Vilnius, tel. +370 679 92646, el. paštas [email protected] ir Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24, 07102 Vilnius, [email protected] +370 526 58 905, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-22-941.

Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023-06-19, 17 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81650029182?pwd=RXFRSjJzOEtMMWNra3creDRScVNpZz09 Slaptažodis 1111

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas Stanevičiaus g. 1

Staneviciaus g 1 Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ