Informuojame apie rengiamą sklypo V. Žilėno g. 33 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimą

 

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 07 d. įsakymas Nr. 30-2924/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo V. Žilėno g. 33 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimą“.

Detaliojo plano organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. [email protected].

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Krianta“, Kalvarijų g. 129-301, 3 aukštas, 08221 Vilnius, PV Jurgita Comienė,  tel. 861738752, el. p. [email protected]

Planavimo tikslai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti sklypo V. Žilėno g. 33 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056135), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1780V „Dėl sklypo V. Žilėno g. 33 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą: pakeisti žemės sklypo plotą ir ribas prijungiant įsiterpusios valstybinės žemės plotus pagal pridedamą schemą bei nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į SOD-1-1 funkcinę zoną bei Inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną.

Detaliojo plano darbų programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 07 d. įsakymo Nr. 30-2924/22 2 punktu. Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-22-969)

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: bendrąja tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-22-969) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Isakymas+programa+schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ