Informuojame apie rengiamą Sklypų (kadastro Nr. 0101/0070:370, Nr. 0101/0070:428) ir gretimos teritorijos prie Dariaus ir Girėno gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Dariaus ir Girėno g. 19B (kadastro Nr. 0101/0070:65) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planuojama teritorija, plotas: 0,4143 ha ploto žemės sklypas Dariaus ir Girėno g. 19B (kadastro Nr. 0101/007:65). Nagrinėjamą teritoriją sudaro apie 3,6 ha kvartalas tarp Balio Karvelio, Dariaus ir Girėno, Sklandytojų gatvių bei Eišiškių plento, į kurį įeina ir planuojama teritorija.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2023 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. A30-695/23 „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0070:370, Nr. 0101/0070:428) ir gretimos teritorijos prie Dariaus ir Girėno gatvės detaliojo plano sprendinius sklype Dariaus ir Girėno g. 19B (kadastro Nr. 0101/0070:65) inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2023 m vasario 27 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-33/23.
Planavimo uždaviniai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą sklype Dariaus ir Girėno g. 19B (kadastro Nr. 0101/0070:65) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informacija teikiama el. p. diana@smartas.lt, el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-163) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Planuojama+teritorija-e0f2b71f-e2eb-4607-87f7-dcdbcae96c50

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ