Informuojame apie rengiamą teritorijos Gureliuose kadastro Nr. 0101/0165:2165, Nr. 0101/0165:707, Nr. 0101/0165:20, Nr. 0101/0165:663 ir Nr. 0101/0165:518 detalųjį planą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos Gureliuose kadastro Nr. 0101/0165:2165, Nr. 0101/0165:707, Nr. 0101/0165:20, Nr. 0101/0165:663 ir Nr. 0101/0165:518 detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-22-516).

Planuojama teritorija, plotas: apie 19 ha ploto teritorija, kurią sudaro žemės sklypai kad. Nr. 0101/0165:2165, Nr. 0101/0165:707, Nr. 0101/0165:20, Nr. 0101/0165:663, Nr. 0101/0165:518,  prie A. Varno, R. Jakimavičiaus, Alsakių gatvių.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti apie 19 (devyniolikos) ha teritorijos Gureliuose (kadastro Nr. 0101/0165:2165, Nr. 0101/0165:707, Nr. 0101/0165:20, Nr. 0101/0165:663 ir Nr.
0101/0165:518) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas – padalinti sklypus, nustatyti sklypams žemės naudojimo būdą, privalomuosius bei papildomus teritorijos naudojimo
reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2022-05-23 Nr. A30-2152/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys, sudarę teritorijos planavimo proceso inicijavimo sutartį su planavimo organizatoriumi.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius, tel.+37069813100, el. paštas: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti (vieša ekspozicija): nuo 2023 m. kovo 8 d. iki 2023 m. kovo 23 d. imtinai, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-22-516), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt), Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3 Vilnius ir projekto rengėjo biure, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel.+37069813100, el. p. [email protected]
Viešas svarstymas vyks: 2023-03-23d., 18.00 val. Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; K-VT-13-22-516) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Gureliai-DP-sprendiniai-10-Pagrindinis-brezinys

Gureliu-DP-AR+-+6

Isakymas+progrma+schema+metaduom

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ