Informuojame apie rengiamą teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto sprendinių koregavimą sklype Ukmergės g. 212A

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto sprendinių koregavimas sklype Ukmergės g. 212A. TPD Nr. K-VT-13-21-796

Planavimo pagrindas: 2020-04-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1048/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto sprendinius sklype Ukmergės g. 212A teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 85 2112222, LT-09601, Vilnius, www.vilnius.lt , el. p. savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: juridiniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Geri architektai“, į./k. 303477910, Šviesos g. 4D-2, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. info@architektugrupe.lt

Planuojama teritorija: 0,1880 ha sklypas Ukmergės g. 212A (kadastro Nr. 0101/0020:200), Šeškinės seniūnija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. 1257V „Dėl teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto tvirtinimo“ patvirtinto Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto Šeškinės detaliajam planui papildyti (registro Nr. T00055961) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo Ukmergės g. 212A (kadastro Nr. 0101/0020:200) inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų naudojimo reglamentų.

SPAV: neprivalomas.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-796.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-04-18 iki 2023-05-03 Šeškinės seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-21-796).

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-05-03 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/83176615561?pwd=VkpMS1JIQXZqWitEdGpjTVZCcjZLdz09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 831 7661 5561

Slaptažodis: 000000

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

DPK_Sprendiniu_aiskinamasis_rastas

Sprendiniu_brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ