Informuojame apie rengiamą teritorijos Turniškių gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Turniškių g. 39 inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos Turniškių gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Turniškių g. 39 inicijavimo sutarties pagrindu TPD Nr. K-VT-13-22-920

Planuojama teritorija, plotas: 0,1200 ha ploto žemės sklypas Turniškių g. 39, kadastro Nr. 0101/0012:285, Vilniuje. Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija – apie 4,13 ha teritorija atitinkanti kvartalo apibrėžimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. A30-3737/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Turniškių gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype Turniškių g. 39 inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m spalio 20 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-219/22.
Planavimo uždaviniai: nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti priemones gamtinio karkaso išsaugojimui.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikiama el. p. diana@smartas.lt ir el. p. violeta@smartas.lt.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-920) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.
Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai vėliau Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Planuojama+teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ