Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius sklype Lauksargio g. 59 (kadastro Nr. 0101/0013:0175) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius sklype Lauksargio g. 59 (kadastro Nr. 0101/0013:0175) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Lauksargio g. 59 (kadastro Nr. 0101/0013:0175) ribas ir plotą prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (iki 2023 m. rugsėjo 18 d. imtinai) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Įsakymas_Lauksargio g. 59 Programa_Lauksargio g. 59 Schema