Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 2,01 ha teritorijoje prie K. Bizausko gatvės“

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 2,01 ha teritorijoje prie K. Bizausko gatvės“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 30-669 „Dėl sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056062) sprendinių koregavimą apie 2,01 (dviejų ir vienos šimtosios) ha teritorijos sklypuose A. Petrulio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0157:2182), A. Petrulio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0157:1199), A. Petrulio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0157:2183), A. Petrulio g. 4 (kadastro Nr. 0101/0157:1490), A. Petrulio g. 5 (kadastro Nr. 0101/0157:2184), A. Petrulio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0157:2176), A. Petrulio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0157:2185), A. Petrulio g. 8 (kadastro Nr. 0101/0157:2177), A. Petrulio g. 9 (kadastro Nr. 0101/0157:2186), A. Petrulio g. 10 (kadastro Nr. 0101/0157:2178), A. Petrulio g. 11 (kadastro Nr. 0101/0157:2187), A. Petrulio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0157:2179), A. Petrulio g. 13 (kadastro Nr. 0101/0157:2188), A. Petrulio g. 14 (kadastro Nr. 0101/0157:2180) bei sklype (kadastro Nr. 0101/0157:1010) ir nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties sklypus sujungti, perdalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti sklypams komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, suformuoti kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą greta K. Bizausko gatvės, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

PROGRAMA_Bizausko_inicijavimas

10070_n