Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl administracijos direktoriaus 2023-07-04 įsakymo Nr. 30-1586/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:406, Nr. 0101/0012:425 ir Nr. 0101/0012:512) inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo“

 

Keičiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 30-1586/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:406, Nr. 0101/0012:425 ir Nr. 0101/0012:512) inicijavimo sutarties pagrindu“ patvirtinta planavimo darbų programa ir jos 14 punktas išdėstomas taip: „14. SPAV reikalingumas: atlikti SPAV atranką.“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 30-1586/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:406, Nr. 0101/0012:425 ir Nr. 0101/0012:512) inicijavimo sutarties pagrindu“ galite internetinėje svetainėje www.vilnius.lt, skiltyje „Teritorijų planavimo viešumas“.

Siųsti pasiūlymus galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (iki 2023-09-07 imtinai)  el. paštu [email protected].

Pridedama: Įsakymo tekstas