Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-11-24 įsakymo Nr. A30-4454/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/ Žalgirio g. 114 detaliojo plano sprendinius sklypuose Krokuvos g. 71 (kadastro Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0032:141) inicijavimo pagrindu“ pakeitimo”

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-11-24 įsakymo Nr. A30-4454/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/ Žalgirio g. 114 detaliojo plano sprendinius sklypuose Krokuvos g. 71 (kadastro Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0032:141) inicijavimo pagrindu“ pakeitimo”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m.  lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A30-4454/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detaliojo plano sprendinius sklypuose Krokuvos g. 71 (kadastro
Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0032:141) inicijavimo pagrindu“:

  1. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: sujungti ir
padalinti sklypus Krokuvos g. 71 (kadastro Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro
Nr. 0101/0032:141), nustatyti naujai suformuotam sklypui daugiabučių ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą. Teritorijoje, patenkančioje į gatvės raudonąsias linijas, pagal poreikį planuoti  atskirus kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypus. Nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.“

  1. Patvirtintos planavimo darbų programos 9 punktą išdėstau taip:

„9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: sujungti ir padalinti sklypus
Krokuvos g. 71 (kadastro Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0032:141), nustatyti naujai suformuotam sklypui daugiabučių ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą. Teritorijoje, patenkančioje į gatvės raudonąsias linijas, pagal poreikį planuoti atskirus kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypus. Nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.“

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais  galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas (1)