Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 7,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 7,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nustatyti gatvių raudonąsias linijas, pakeisti teritorijų naudojimo būdus: nustatyti žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0051:225) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir komercinės paskirties objektų teritorijų žemės naudojimo būdus, žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0051:1594) nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir bendro naudojimo teritorijų žemės naudojimo būdus, žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0038:251) nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir bendrojo naudojimo teritorijų žemės naudojimo būdus, planuojamoje teritorijoje nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti į planuojamos teritorijos ribas patenkančių valstybinės reikšmės miškų plotų pavertimą kitomis naudmenomis; atskirose teritorijose nagrinėti galimybę formuoti žemės sklypus ir (ar) įsiterpusius žemės sklypus ir numatyti jų sujungimą su pagrindiniais besiribojančiais žemės sklypais arba nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus; nustatyti žemės sklypui / teritorijai naudojimo tipą arba konkrečią pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, konkrečius naudojimo būdus, taip pat kitus privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema