Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 0,29 ha prie Giedraičių gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 0,29 ha prie Giedraičių gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti 0,29 (dvidešimt devynių šimtųjų) ha teritorijos prie Giedraičių gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Giedraičių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0032:952), Giedraičių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0032:0228) ir gretimoje teritorijoje, kurio tikslas – suformuoti gatvių raudonąsias linijas, nustatyti servitutus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Giedraičių_8_10_leidimo_inicijuoti_įsakymas

PROGRAMA_Giedraičių_8_10_inicijavimas

10082_n