Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 2,25 ha teritorijos prie B. Karvelio gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 2,25 ha teritorijos prie B. Karvelio gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti apie 2,25 (dviejų ir dvidešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos prie B. Karvelio gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype B. Karvelio g. 14 (kadastro Nr. 0101/0070:0517) ir gretimoje teritorijoje, kurio tikslai: nekeičiant sklypo B. Karvelio g. 14 (kadastro Nr. 0101/0070:0517) naudojimo paskirties ir būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Karvelio_g_leidimo_inicijuoti_įsakymas

PROGRAMA_Karvelio_g_inicijavimas

karvelio_10052