Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo inicijuoti apie 2,27 ha teritorijos prie Pamedės ir Rantavos gatvių, Pilaitės seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 2,27 ha teritorijos prie Pamedės ir Rantavos gatvių, Pilaitės seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planuojama teritorija: 2,27 ha teritorijos prie Pamedės ir Rantavos gatvių, Pilaitės seniūnijoje

Detaliojo plano tikslai: inicijuoti apie 2,27 (dviejų ir dvidešimt septynių šimtųjų) ha teritorijos prie Pamedės ir Rantavos gatvių, Pilaitės seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:1791, kadastro Nr. 0101/0167:1575, kadastro 0101/0167:1527, kadastro Nr. 0101/0167:1325, kadastro Nr. 0101/0167:1490, kadastro Nr. 0101/0167:1540, kadastro Nr. 0101/0167:1548, kadastro Nr. 0101/0167:1541), kurio tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, padalyti į mažesnius žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, servitutus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Su įsakymo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti, bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (el. paštu savivaldybe@vilnius.lt).

Nuoroda:

Isakymo+tekstas

PROGRAMA_Teritorija_tarp_Pamedes_ir_Rantavos_gatviu

Pamedes_BP

Pamedes_suplotu