Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 2,3 ha teritorijos prie Mozūriškių gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 2,3 ha teritorijos prie Mozūriškių gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti apie 2,3 (dviejų ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos prie Mozūriškių gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0167:475: pakeisti sklypo naudojimo paskirtį į kitą, padalyti sklypą į du, nustatyti atskirųjų želdynų teritorijų (žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti), rekreacinių teritorijų (žemės sklypai, skirti trumpalaikiam poilsiui), bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ar kitus galimus žemės sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Isakymo+tekstas

PROGRAMA_Mozūriškių_inicijavimas

Mozuriskiu