Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593)”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593)”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-402 „Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078601) sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593): nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties padalinti sklypą, daliai sklypo pakeisti naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijų į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Zebedeno_leidimo_inicijuoti_įsakymas

PROGRAMA_Zebedeno_inicijavimas

10095