Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228)”

 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo inicijuoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228)”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335) sprendinių koregavimą žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228), kurio tikslas: keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:0228) ribas ir plotą jį padalinant, sklypuose nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

leidimo_inicijuoti_įsakymas_01010051229_IR_01010051228

PROGRAMA_inicijavimas_01010051229_IR_01010051228

Jelskio_9401