Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Miškinių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:0144)”

 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo inicijuoti Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Miškinių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:0144)”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakeisto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 170V ,,Dėl Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ patvirtintu Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (registro Nr. T00054488), sprendinių koregavimą žemės sklype Miškinių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:144), kurio tikslas – pakeisti žemės sklypui nustatytą naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

leidimo_inicijuoti_įsakymas_Miškinių_11

PROGRAMA_Miškinių_11_inicijavimas

9316