Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8), Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) ir gretimoje teritorijoje”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8), Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) ir gretimoje teritorijoje”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto  tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057292) sprendinių koregavimą sklypuose Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8), Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) ir gretimoje teritorijoje: suformuoti žemės sklypus planuojamoje teritorijoje, sklypus Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8) ir Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) sujungti ir padalinti į tris, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo_tekstas_Markučių_33_37 (1)

PROGRAMA_Markučių_33_37_inicijavimas

10038