Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Pilaitės pr. 61 (kadastro Nr. 0101/0167:1968)”

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Pilaitės pr. 61 (kadastro Nr. 0101/0167:1968)”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sprendinių koregavimą sklype Pilaitės pr. 61 (kadastro Nr. 0101/0167:1968): nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti detaliuoju planu nenustatytus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Pilaitės_61_isakymo+tekstas

PROGRAMA_Pilaitės_61_inicijavimas

Pilaites