Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:26) Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Pijų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0101:818) ir Pijų g. 33 (kadastro Nr. 0101/0101:817)”

 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:26) Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Pijų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0101:818) ir Pijų g. 33 (kadastro Nr. 0101/0101:817)”.

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

 

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 1-534 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:26) Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055861) sprendinių koregavimą sklypuose Pijų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0101:818) ir Pijų g. 33 (kadastro Nr. 0101/0101:817): nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo sujungti sklypus, nustatyti statybos zoną ir ribas bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

 

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

 

Pijų_31_33_leidimo_inicijuoti_įsakymas (1)

PROGRAMA_Pijų_31_33_inicijavimas

9700