Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0150:61, Nr. 0101/0150:62, Nr. 0101/0150:39, Nr. 0101/0150:1, Nr. 0101/0150:50, Nr. 0101/0150:53, Nr. 0101/0150:51, Nr. 0101/0150:54) buvusiame ližiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose J. Pabrėžos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0150:134), J. Pabrėžos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0150:133), J. Pabrėžos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0150:135), J. Pabrėžos g. 8 (kadastro Nr. 0101/0150:136), J. Pabrėžos g. 10 (kadastro Nr. 0101/0150:137), J. Pabrėžos g. 12 (kadastro Nr. 0101/0150:138), J. Pabrėžos g. 14 (kadastro Nr. 0101/0150:139), J. Pabrėžos g. 16 (kadastro Nr. 0101/0150:140) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0150:132)”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0150:61, Nr. 0101/0150:62, Nr. 0101/0150:39, Nr. 0101/0150:1, Nr. 0101/0150:50, Nr. 0101/0150:53, Nr. 0101/0150:51, Nr. 0101/0150:54) buvusiame ližiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose J. Pabrėžos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0150:134), J. Pabrėžos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0150:133), J. Pabrėžos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0150:135), J. Pabrėžos g. 8 (kadastro Nr. 0101/0150:136), J. Pabrėžos g. 10 (kadastro Nr. 0101/0150:137), J. Pabrėžos g. 12 (kadastro Nr. 0101/0150:138), J. Pabrėžos g. 14 (kadastro Nr. 0101/0150:139), J. Pabrėžos g. 16 (kadastro Nr. 0101/0150:140) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0150:132)”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-1842 „Dėl žemės sklypų buvusiame Ližiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060914) sprendinių koregavimą, kurio tikslas: pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0150:132) ribas prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, koreguoti gatvės raudonąsias linijas, dalį sklypo formuoti nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą, kitą sklypo dalį padalinti ir prijunti prie sklypų J. Pabrėžos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0150:134), J. Pabrėžos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0150:133), J. Pabrėžos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0150:135), J. Pabrėžos g. 8 (kadastro Nr. 0101/0150:136), J. Pabrėžos g. 10 (kadastro Nr. 0101/0150:137), J. Pabrėžos g. 12 (kadastro Nr. 0101/0150:138), J. Pabrėžos g. 14 (kadastro Nr. 0101/0150:139); sklypuose J. Pabrėžos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0150:134), J. Pabrėžos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0150:133), J. Pabrėžos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0150:135), J. Pabrėžos g. 8 (kadastro Nr. 0101/0150:136), J. Pabrėžos g. 10 (kadastro Nr. 0101/0150:137), J. Pabrėžos g. 12 (kadastro Nr. 0101/0150:138), J. Pabrėžos g. 14 (kadastro Nr. 0101/0150:139) ir J. Pabrėžos g. 16 (kadastro Nr. 0101/0150:140) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo+tekstas_Pabrėžos_g

9677

PROGRAMA_Pabrėžos_g_inicijavimas