Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175)”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175)”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-647 „Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054375), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A30-1331/20 ,,Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu (registro Nr. T00084831), sprendinių koregavimą sklype Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175): nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties nustatyti papildomą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą, patikslinti statybos zonas ir ribas, esančius servitutus, suformuoti naujus servitutus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Mokslininkų_6_leidimo_inicijuoti_įsakymas

PROGRAMA_Mokslininkų_6_inicijavimas

10044