Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo inicijuoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:39) Valakupių g. 46 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Valakupių g. 48A (kadastro Nr. 0101/0011:0347)”

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo inicijuoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:39) Valakupių g. 46 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Valakupių g. 48A (kadastro Nr. 0101/0011:0347)”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 30-1683 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:39) Valakupių g. 46 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00079786) sprendinių koregavimą sklype Valakupių g. 48A (kadastro Nr. 0101/0011:0347) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0011:0043): sujungti sklypus (kadastro Nr. 0101/0011:0347 ir Nr. 0101/0011:0043), panaikinti servitutus žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0011:0347), nustatyti užstatymo zoną ir ribas bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

PROGRAMA_Valakupių-48-A_inicijavimas Valakupių_48_A_leidimo_inicijuoti_įsakymas 10033