Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070) inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070) inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V ,,Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070): nustatyti užstatymo intensyvumą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

D_Poškos_19_leidimo_inicijuoti_įsakymas

PROGRAMA_Poškos_19_inicijavimas

9783