Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, l. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, l. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (TPD Nr. T00085110), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A30-2047/20 „Dėl apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano inicijavimo pagrindu tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870): koreguoti sklypo Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) reglamentinių zonų ir statybos zonos ribas, naikinti reglamentinės zonos 1.B ribas, naikinti suprojektuotus servitutus S1.1 ir S1.2. Pertvarkyti žemės sklypus padalinimo ir sujungimo būdu: padalinti sklypą Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) į du žemės sklypus pagal sklypo bendraturčių valdomas dalis – 833 (aštuonių šimtų trisdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypą ir 239 (dviejų šimtų trisdešimt devynių) kv. m ploto žemės sklypą, sujungti suprojektuotą 833 (aštuonių šimtų trisdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypą su sklypu Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) suformuojant vieną bendrą žemės sklypą, nustatyti žemės sklypams teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema