Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius žemės sklype Daugėliškio g. 28 (kadastro Nr. 0101/0032:873) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius žemės sklype Daugėliškio g. 28 (kadastro Nr. 0101/0032:873) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – patikslinti ir (ar) panaikinti gatvių raudonąsias linijas, suplanuoti esamiems pastatams žemės sklypą, esant poreikiui nustatyti galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, numatant sujungti sklypus, nustatyti ir (ar) keisti žemės sklypų naudojimo būdus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Isakymo+tekstas Planavimo programa_Veprių ir Daugėliškio 11208