Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinius sklype Žibuoklių g. 48 (kadastro Nr. 0101/0060:27) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinius sklype Žibuoklių g. 48 (kadastro Nr. 0101/0060:27) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Markučių rajono detaliojo plano (TPD Nr. T00057292), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Žibuoklių g. 48 (kadastro Nr. 0101/0060:27): nekeičiant žemės sklypo Žibuoklių g. 48 (kadastro Nr. 0101/0060:27) pagrindinės žemės naudojimo paskirties, padalyti sklypą į atskirus sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema