Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:2515 ir Nr. 0101/0167:1343) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:2515 ir Nr. 0101/0167:1343) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (TPD Nr. T00055197), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:2515 ir Nr. 0101/0167:1343) bei valstybinės žemės plote: formuoti sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos ir (ar) bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdus,  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema