Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo Meškeriotojų g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Meškeriotojų g. 25A (kadastro Nr. 0101/0011:0158) inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo Meškeriotojų g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Meškeriotojų g. 25A (kadastro Nr. 0101/0011:0158) inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 1201V „Dėl sklypo Meškeriotojų g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057213) sprendinių koregavimą sklype Meškeriotojų g. 25A (kadastro Nr. 0101/0011:0158): nustatyti sklypo užstatymo zoną ir ribą bei užstatymo intensyvumą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo_tekstas_Meškeriotojų_25A

PROGRAMA_Meškeriotojų_25A_inicijavimas

9896_n