Pradedamas rengti Sklypų Juodajame kelyje 75E detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) incijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1612 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:340, Nr. 0101/0158:342, Nr. 01011/0158:343) Juodajame kelyje 75E detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00070408) sprendinius sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypą į atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties dalyje sklypų pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti servitutus ir pagrindinius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-157). Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

Isakymas+ir+planavimo+darbu+programa