Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypų prie Tolimosios gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Rakonių g. 74 (kadastro Nr. 0101/0075:3092) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypų prie Tolimosios gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Rakonių g. 74 (kadastro Nr. 0101/0075:3092) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. 1748V „Dėl sklypų prie Tolimosios g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00055243) sprendinius sklype Rakonių g. 74 (kadastro Nr. 0101/0075:3092), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A30-2137/19 „Dėl žemės sklypo Tolimojoje g. 28 (kadastro Nr. 0101/0075:2176) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pavirtintu žemės sklypų pertvarkymo projektu: nekeičiant nustatytos žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, padalyti sklypą Rakonių g. 74 (kadastro Nr. 0101/0075:3092) į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema