Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 15 (Dangeručio g. 48, kadastro Nr. 0101/0101:337) inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 15 (Dangeručio g. 48, kadastro Nr. 0101/0101:337) inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – numatyti žemės sklypų nuo Nr. 2 iki Nr. 32 sujungimą į vieną žemės sklypą, žemės sklypų naudojimo būdo pakeitimą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, numatyti reikiamą inžinerinę infrastruktūrą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo_tekstas_Dangeručio_48

PROGRAMA_Dangeručio_48_inicijavimas

Dangeručio+schema