Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:376, Nr. 0101/0012:156, Nr. 0101/0012:370, Nr. 0101/0012:375, Nr. 0101/0012:369) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:376, Nr. 0101/0012:156, Nr. 0101/0012:370, Nr. 0101/0012:375, Nr. 0101/0012:369) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – esant galimybei pagal teisės aktus pakeisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:376) ribas bei plotą prijungiant prie jo įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą; laisvoje valstybinėje žemėje suformuoti sklypą (-us) vadovaujantis galiojančiais teisės aktais; planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos: Įsakymas_Smilgų g. Programa_Smilgų g. Schema_Smilgų g.