Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0011:238) inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0011:238) inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 147 „Dėl teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054308) sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0011:238): pakeisti rekreacinės teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Isakymo_tekstas_Meškeriotojų_22

PROGRAMA_Meškeriotojų_22_inicijavimas

Svajoniu